funworldfun4you  Jokes Mailing List Archive  
 
:: Menu ::
- A. Search - Latest Jokes - Categories -- Ascii Art - Jokes Index - Random Joke - Rated Jokes - Subscribe! (adsfree jokes daily)

Feedback
Mail link to a friend

 

-=[ Ascii Art]=-

 [ << ] Ascii-Art: Einstein [ >>
 
             -/]]OOOLLx=,
           +B#MBOOOOLLLOOEBE=
          .O##BBBOOOOLLOL]]LLOOEx.
         L#MBBEEOLLOLLLLLx]LLLOLOEx
        =#MBEEOOOOOOLLLO]x+L]]xx+x]LO-
        E#MBEOEEOOOOOOOLLxOL]x//+]xxx]O+
       ##BBBEOEEOOOOOEEL+/x]LEOOxxxx]+xxx
      .#MBBEEEEBOxLL+]E+/--:]]x]LxL]]]xx+++
      .##BBEBEEOLL++L+/]/.x-=Ox++xLOLOLx++/++
      ##MBEOEEB]x+-,+//x+x#-+OO]+OELxx]L++/+xx
     ##MBEEEEBO+-,-:+==]=LB=-]Ox+]LEOxLL]+=+x++
     E#MBEEOEEL]L]+xM#ExL.x:+:]E+=xxEEBEL]+=/=//=
    +#MBBEEEBEOE+-O###x+:=/+]/BBL:]]]OEB#MLx=///+-
    #MBBEEBEEEx= EML:-=]LE#BBBEx]OLOBMBMML]//=///
    B#MBBEEBOL,, :#E. :]//OBM##OxM#B#MBBM#BO/:=/=/=
   :#MEBEEEBL- . EM . .:-,,://OOM####BBMMBEL+=====.
   ##MEBEEME/, ,/#E  .,    :OB####MBE]+L+:::==/
   =#MBBEBMBx-..=OOB:       .,-/O###Mx:++:==:=/,
   ##MBBEEO.,-,:.Lx-   ... .. ... .-:x##MB+O+::::==/
  -##BBBOxO=---.:Ox.  ...........,--:=/O###E/L+-::::/.
  E#BEEBBL]-----L], ........ .....-:+x]LBMM#E/+--:::=:
  ##BBBBMB],,,-=x-  ........ ....,-:+xLOOOEM##M/-:::::=
  /#BEEBBML/,,,--,. ...............,:+]LOEELM#Mx=-:::-:=,
  E#MEEBB#x:,=L:,- .......   ..... .,+LMBEM#M+,,-::--::
  #MBBEBL=. +O, ........        /EBBMBO=----::-:=
 ,#MBEEE]+.,,, ./-,...... -+BE:   .::=xBMMEOL]+-,-:::=.
 x#MEEEEE]+=+-=:=-...... /O##ME=..,=]####EOM#B]OBO+----::,
 E#BEEEEBEx/=/,=,....... .=LBME++..x#######BB#MBBEBL--:--:-
 ##EEEEEBE.x+:,, ,-,.. . O//MMB= O###MMMM#B##OM##x-:---:=
 #MBEBEEBE..-,.,,::-... x+L####/ +###M#MMMBM#MMM#+-::--::
 #MEEEEEME=  .,-,,,... -#E:#]MB.  ##E#MM#MBBMM##B-:::-:::
 .#BBEEEEMO: ..--,......]x -]Bx  MMBBMM#MBBMBMBx-:::-:::
 -#BEEEEBO+ :=/+........., .=/:   ]BLBM#MBBMM##+:::::::::.
 :#BEBEBEBLB#+:# .............  . .BLEBBEOB####=-::==:::=,
 :#BBEBBBBB#L +x =:................. +O]EBx]B###]-:=::::-:=.
 :MBBBEEEBM+ L# =#] ...............  ,E+x]LE#M+/::==:::::::.
 :#MBBBBBB+ /##,/#, ............,   ]#]:+B##B/:====:::::::.
 :#BBBBBBBEL###] =- ...........:- .. ]##E==O##Ex//=====::::=.
 :#MBBBBBBBEx+M# ............-= ,#:-###Ox+L##+]]+:==::::::=.
 ,#MEEBEBBEEL++#- ...........-  -B###]]xOM#:=x+===:::=:==.
 .#MBBBBBBEEB#B#E  .........,  OE####BLOEM#:-==:==:======
 ##BBBBBBBBBO### , ....... .-xxB####M##MBB##::====::=::::=
 ##BBBEEBBBE]OMMMB# ...... -#############M#x-::==::====::/
 ##BBBBBBBBBLxEBM## ...,.. ]###############+-====:====::/=
 E#BEBEBEBBBBEx]O#M ...,..,##:-./EM#####M##::=/==:===:::=:
 x#MBBBEBBBBEx]MM## ...,,.:#+ ,E####M#MM##-::======::-:=,
 .#MBBEBBBBBEOOBL#B ,,,,-,:]. .,xEBMM#MM##O,::==:===::::=
  ##BEEBEEEBBExxB#x ,-------...  :EMM###::=====:==::::=
  E#MBBEEBBEEOOE##E  :=-:=,...  ,x]BMM##L-===//===::::=:
  :#MBBBBBBBEEEM###+  :+xx=-.  ,##MM#M##,:===//===:=:::.
  ##BBBBEEEEOBMMM##+  .]EBL/,.=L##M##M#].::=///====:::=
  O#MBEEEEOOEMMMBM##]  =####M####M###B#/-:///===:====-
  .##BEEEEEEMMMMMMM##L   /M########MOO##-:=//========
   M#BOOEB##MBMMMMMM##O    =O####BELM##L,:=========:
   ,#MBBM###MMMMMMMMM##E     #BEOE####L,-:=/==:=/.
   M##MM##MMMMMBMMMM####x    #BEEM#####x.-::::==:
   .##MMM#MM#MMMMMMMMM####x   /#BEB###M###]-.,,::=
    O###M##MMMMMMMMMMMM#####L,..LMBB##M#M#####B+-,--
    ###MM#MMMMMMMMMMMMM######OLMBB###M#MMM######B+
    -##MMM#MMMBMMMMMMMM#MM###########E##MMMM#####=
     ]##MM#MMMMMMMMMM#M#MMMM####M##BMO##MMMMM###L
     M###M##MMMMMMMM#MMMMM#B###B##-LL##MMMM###M
      ######MMMMM###MMMMMM#E,##B##] LE##MM####
      #####M#MMM##MMMMMMM##L M#### =x##M####
       #####M#MMMMMMMM#MM###+ #M##B:=##M###
       B######MMMMMM##MMM###:B#MM#M-####B
        +######MMMM##MMMMM###MBBMM#,###x
         #######MMM#MMMMMMMM#BBBB#x##.
         /######MMMMMM#MMMM##MM###.
          +####################/
           ,L##############O-
             -/x]OE]x/-
                     VengaroArt (1997)
 
 
 
           .+~        :xx++::
          :`. -     .!!X!~"?!`~!~!. :-:.
          <       .!!!H":.~ ::+!~~!!!~ `%X.
          '       ~~!M!!>!!X?!!!!!!!!!!...!~.
                <!:!MM!~:XM!!!!!!.:!..~ !. `<
          <: `  :~ .:<~!!M!XXHM!!!X!XXHtMMHHHX! ~ ~
         ~~~~<' ~!!!:!!!!!XM!!M!!!XHMMMRMSXXX!!!!!!: <`
          `< <::!!!!!X!X?M!!M!!XMMMMXXMMMM??!!!!!?!:~<
        : '~~~<!!!XMMH!!XMXMXHHXXXXM!!!!MMMMSXXXX!!!!!!!~
       :  ::`~!!!MMMMXXXtMMMMMMMMMMMHX!!!!!!HMMMMMX!!!!!: ~
        '~:~!!!!!MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXX!!!M??MMMM!!X!!i:
        <~<!!!!!XMMMMMMMMMMMM8M8MMMMM8MMMMMXX!!!!!!!!X!?t?!:
        ~:~~!!!!?MMMMMM@M@RMRRR$@@MMRMRMMMMMMXSX!!!XMMMX<?X!
       :XX <!!XHMMMM88MM88BR$M$$$$8@8RN88MMMMMMMMHXX?MMMMMX!!!
      .:X! <XMSM8M@@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B8R$8MMMMMMMMMMMMMMMMX!X
      :!?! !?XMMMMM8$$$$8$$$$$$$$$$$$$$BBR$$MMM@MMMMMMMMMMMMMM!!X
     ~<!!~ <!!XMMMB$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMR$8MR$MMMMMMMMMMMMM!?!:
     :~~~ !:X!XMM8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$RR$$MMMMR8NMMMMMMMMMMMMM<!`-
   ~:<!:~`~':!:HMM8N$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8MRMM8R$MRMMMMMMMMRMMMX!
  !X!``~~  :~XM?SMM$B$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BR$$MMM$@R$M$MMMMMM$MMMMX?L
 X~.   : `!!!MM#$RR$$$$$$$$$$$$$$$$$R$$$$$R$M$MMRRRM8MMMMMMM$$MMMM!?:
 ! ~ <~ !! !!~`` :!!MR$$$$$$$$$$RMM!?!??RR?#R8$M$MMMRM$RMMMM8MM$MMM!M!:>
 : ' >!~ '!! !  .!XMM8$$$$$@$$$R888HMM!!XXHWX$8$RM$MR5$8MMMMR$$@MMM!!!< ~
 ! ' ! ~!! :!:XXHXMMMR$$$$$$$$$$$$$$$$8$$$$8$$$MMR$M$$$MMMMMM$$$MMM!!!!
 ~<!!! !!! !!HMMMMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMM$M$$MM8MMMR$$MMXX!!!!/:`
  ~!!! !!! !XMMMMMMMMMMR$$$$$$$$$$$$R$RRR$$$$$$$MMMM$RM$MM8MM$$$M8MMMX!!!!:
  !~ ~ !!~ XMMM%!!!XMMX?M$$$$$$$$B$MMSXXXH?MR$$8MMMM$$@$8$M$B$$$$B$MMMX!!!!
  ~!  !! 'XMM?~~!!!MMMX!M$$$$$$MRMMM?!%MMMH!R$MMMMMM$$$MM$8$$$$$$MR@M!!!!!
  <>  !! !Mf x@#"~!t?M~!$$$$$RMMM?Xb@!~`??MS$M@MMM@RMRMMM$$$$$$RMMMMM!!!!
  !  '!~ <!!:!?M  !@!M<XM$$R5M$8MMM$! -XXXMMRMBMMM$RMMM@$R$BR$MMMMX??!X!!
  !  '! !!X!!!?::xH!HM:MM$RM8M$RHMMMX...XMMMMM$RMMRRMMMMMMM8MMMMMMMMX!!X!
  !   ~ !!?:::!!!MXMR~!MMMRMM8MMMMMS!!M?XXMMMMM$$M$M$RMMMM8$RMMMMMMMM%X!!
  ~   ~ !~~X!!XHMMM?~ XM$MMMMRMMMMMM@MMMMMMMMMM$8@MMMMMMMMRMMMMM?!MMM%HX!
      !!!!XSMMXXMM .MMMMMMMM$$$BB8MMM@MMMMMMMR$RMMMMMMMMMMMMMMMXX!?H!XX
      XHXMMMMMMMM!.XMMMMMMMMMR$$$8M$$$$$M@88MMMMMMMMMMMMMMM!XMMMXX!!!XM
    ~  <!MMMMMMMMRM:XMMMMMMMMMM8R$$$$$$$$$$$$$$$NMMMMMMMM?!MM!M8MXX!!/t!M
    '  ~HMMMMMMMMM~!MM8@8MMM!MM$$8$$$$$$$$$$$$$$8MMMMMMM!!XMMMM$8MR!MX!MM
      'MMMMMMMMMM'MM$$$$$MMXMXM$$$$$$$$$$$$$$$$RMMMMMMM!!MMM$$$$MMMMM<!M
      'MMMMMMMMM!'MM$$$$$RMMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$MMM!MMMX!!MM$$$$$M$$M$M!M
      !MMMMMM$M! !MR$$$RMM8$8MXM8$$$$$$$$$$$$NMMM!MMM!!!?MRR$$RXM$$MR!M
      !M?XMM$$M.< !MMMMMMSUSRMXM$8R$$$$$$$$$$#$MM!MMM!X!t8$M$MMMHMRMMX$
   ,-,  '!!!MM$RMSMX:.?!XMHRR$RM88$$$8M$$$$$R$$$$8MM!MMXMH!M$$RMMMMRNMMX!$
  -'`  '!!!MMMMMMMMMM8$RMM8MBMRRMR8RMMM$$$$8$8$$$MMXMMMMM!MR$MM!M?MMMMMM$
      'XX!MMMMMMM@RMM$MM@$$BM$$$M8MMMMR$$$$@$$$$MM!MMMMXX$MRM!XH!!??XMMM
      `!!!M?MHMMM$RMMMR@$$$$MR@MMMM8MMMM$$$$$$$WMM!MMMM!M$RMM!!.MM!%M?~!
      !!!!!!MMMMBMM$$RRMMMR8MMMMMRMMMMM8$$$$$$$MM?MMMM!f#RM~  `~!!!~!
      ~!!HX!!~!?MM?MMM??MM?MMMMMMMMMRMMMM$$$$$MMM!MMMM!!
      '!!!MX!:`~~`~~!~~!!!!XM!!!?!?MMMM8$$$$$MMMMXMMM!!
       !!~M@MX.. <!!X!!!!XHMHX!!``!XMMMB$MM$$B$M!MMM!!
       !!!?MRMM!:!XHMHMMMMMMMM! X!SMMX$$MM$$$RMXMMM~
       !M!MMMM>!XMMMMMMMMXMM!!:!MM$MMMBRM$$$$8MMMM~
       `?H!M$R>'MMMM?MMM!MM6!X!XM$$$MM$MM$$$$MX$f
        `MXM$8X MMMMMMM!!MM!!!!XM$$$MM$MM$$$RX@"
        ~M?$MM !MMMMXM!!MM!!!XMMM$$$8$XM$$RM!`
         !XMMM !MMMMXX!XM!!!HMMMM$$$$RH$$M!~
         'M?MM `?MMXMM!XM!XMMMMM$$$$$RM$$#
         `>MMk ~MMHM!XM!XMMM$$$$$$BRM$M"
          ~`?M. !M?MXM!X$$@M$$$$$$RMM#
           `!M !!MM!X8$$$RM$$$$MM#`
            !% `~~~X8$$$$8M$$RR#`
            !!x:xH$$$$$$$R$R*`
             ~!?MMMMRRRM@M#`    -Sushil-
             `~???MMM?M"`
               ``~~ 

Rate this Joke:
View Results
[<<] -=[posting period: Sep02 - Nov02]=- [>>]
FuN-wOrLd provided by J&P Bergt, [ funworld 1995 - 2018 ], Imprint, Disclaimer